Support stones: background info on my stones

In this category you will find posts that provide background information on posts in which I share my opinion. It is organized this way to prevent posts from becoming large and hard to read. Also it helps to stay on topic in the posts. The articles in Dutch are specific to the Dutch situation. 

In Maart van 2012 heeft het Netwerk Vitale Landbouw & Voeding (NVLV) een oproep naar leden en sympathisanten gedaan om actie te nemen in relatie tot de voorgenomen wijziging van de RuB, Regeling uitzonderingen Bestrijdingsmiddelen, onderdeel van de wet Bestrijdingsmiddelen. Deze wet Bestrijdingsmiddelen valt onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedingskwaliteit.